سبد مقایسه (0)

مقایسه

قوانین و مقررات
متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و سایت عطر فرهاد می‌باشد.
مالکیت معنوی :
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لگوها، گرافیک، تصاویر و خدماتو ... متعلق به سایت عطر فرهاد می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور ( عطرفرهاد ) اجازه کپی کردن، توزیع ، نشرمجدد ، واگذاری (Download)، نمایش ، ارسال و انتقال آنها را ندارد.
 شرایط استفاده از خدمات سایت :
به محض پذیرش عضویت شما در سایت عطر فرهاد عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

در حال بارگذاری ...